Ai đã từng sống những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an, ai đã qua cảnh đói khát, lang thang mới trân quý từng bát cơm lót dạ.

Ai đã từng sống những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an, ai đã qua cảnh đói khát, lang thang mới trân quý từng bát cơm lót dạ.

Ai đã từng sống những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều của bình an, ai đã qua cảnh đói khát, lang thang mới trân quý từng bát cơm lót dạ.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Giữa làn mưa đổ, những đứa bé không ô, chỉ có thể nhắm mắt lại mà tiến về phía trước.