Anh bật khóc khi tình ta tan vỡ. Đôi vai gầy không giữ nổi trái tim em.

Anh bật khóc khi tình ta tan vỡ. Đôi vai gầy không giữ nổi trái tim em.

Anh bật khóc khi tình ta tan vỡ. Đôi vai gầy không giữ nổi trái tim em.

Xem thêm:  Ở nơi nào đó trên thế giới này nếu có anh ấy xuất hiện, thì những người khác đều trở thành tạm bợ.