Bạn không được chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn được chọn cách mình sẽ sống

Bạn không được chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn được chọn cách mình sẽ sống

Bạn không được chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn được chọn cách mình sẽ sống

Đánh giá bài viết