Bầu trời thì có chân trời và tôi tin rằng cứ đi thì cuối cùng cũng sẽ có điểm dừng lại.

Bầu trời thì có chân trời và tôi tin rằng cứ đi thì cuối cùng cũng sẽ có điểm dừng lại.

Bầu trời thì có chân trời và tôi tin rằng cứ đi thì cuối cùng cũng sẽ có điểm dừng lại.

Bầu trời thì có chân trời và tôi tin rằng cứ đi thì cuối cùng cũng sẽ có điểm dừng lại.
5 (100%) 1 đánh giá

Có thể bạn quan tâm

Dù người ta nói với bạn điều gì đi chăng nữa, bạn cũng hãy tin rằng cuộc số... Dù người ta nói với bạn điều gì đi chăng nữa, bạn cũng hãy tin rằng cuộc sống là kì diệu và đẹp
Tuổi trẻ không phải là cái cớ của sự thờ ơ Tuổi trẻ không phải là cái cớ của sự thờ ơ
Ai cũng có thể trải qua những thời điểm tồi tệ nhất. Nhưng chính những điều... Ai cũng có thể trải qua những thời điểm tồi tệ nhất. Nhưng chính những điều đó sẽ giúp bạn mạnh mẹ hơn trong cuộc sống này....
Khi bạn đã cố gắng thì việc đó dù có kết quả như thế nào cũng là công sức c... Khi bạn đã cố gắng thì việc đó dù có kết quả như thế nào cũng là công sức của bạn.
Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương... Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương
Chìa khóa nhiệm mầu bước vào đời là lòng kiên nhẫn Chìa khóa nhiệm mầu bước vào đời là lòng kiên nhẫn