Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn

Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn

Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn

Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn
5 (100%) 1 đánh giá

Có thể bạn quan tâm

Điều gì phải thì cố làm cho kì được dù là điều phải nhỏ. Điều gì trái thì h... Điều gì phải thì cố làm cho kì được dù là điều phải nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ...
Người ta không biết trọng cái thực lực mà muốn trông cậy vào cái vận may th... Người ta không biết trọng cái thực lực mà muốn trông cậy vào cái vận may thì chí khí cũng đã kém rồi, huống chi cái vận may không mấy khi được gặp...
Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất... Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất
Khi bạn quả tin cậy hoặc sùng bái một ai, chắc chắn bạn không bao giờ đề ph... Khi bạn quả tin cậy hoặc sùng bái một ai, chắc chắn bạn không bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi bạn chết vì niềm tin ngây thơ của mình....
Con người không cảm nhận được bóng tôi sẻ không bao giờ nhìn thây ánh sáng... Con người không cảm nhận được bóng tôi sẻ không bao giờ nhìn thây ánh sáng
Kì thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi... Kì thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi