Home / Status hay / Status hay về cuộc sống / Biết tự khẳng định mình là một đòi hỏi bức thiết đối với mỗi một con người trong cuộc sống hôm nay.

Biết tự khẳng định mình là một đòi hỏi bức thiết đối với mỗi một con người trong cuộc sống hôm nay.

Biết tự khẳng định mình là một đòi hỏi bức thiết đối với mỗi một con người trong cuộc sống hôm nay.

Biết tự khẳng định mình là một đòi hỏi bức thiết đối với mỗi một trong hôm nay.

Xem thêm:  Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc.

Check Also

Người thì không thể mang tiền vào quan tài được, nhưng tiền có thể bỏ người vào quan tài.

Người thì không thể mang tiền vào quan tài được, nhưng tiền có thể bỏ người vào quan tài.

Người thì không thể mang tiền vào quan tài được, nhưng tiền có thể bỏ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *