Có những lúc trong cuộc sống bạn không biết mình muốn gì, cần gì. Đó là những lúc cuộc sống buồn nhất.

Có những lúc trong cuộc sống bạn không biết mình muốn gì, cần gì. Đó là những lúc cuộc sống buồn nhất.

Có những lúc trong bạn không biết mình muốn gì, cần gì. Đó là những lúc buồn nhất.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Cuộc sống giống như hoa hồng, vẻ đẹp luôn đi cùng với gai.