Con gái sẽ nghi ngờ tất cả những gì bạn nói, trừ phi đó là lời ca ngợi nàng.

Con gái sẽ nghi ngờ tất cả những gì bạn nói, trừ phi đó là lời ca ngợi nàng.

Con gái sẽ tất cả những gì bạn nói, trừ phi đó là lời ca ngợi nàng.

Xem thêm:  Phụ nữ luôn thích nói về người đàn ông họ yêu. Đàn ông lại thích nói về người phụ nữ mà họ không có được.