Công việc áp lực mệt mỏi, lắm lúc chỉ muốn vứt bỏ tất cả để đi thật xa, đến nơi không ai biết mình là ai.

Công việc áp lực mệt mỏi, lắm lúc chỉ muốn vứt bỏ tất cả để đi thật xa, đến nơi không ai biết mình là ai.

, lắm lúc chỉ muốn vứt bỏ tất cả để đi thật xa, đến nơi không ai biết mình là ai.

Xem thêm:  Phương pháp luyện tập để có giọng nói hay