Cuộc sống là nguyên liệu thô, chúng ta là những nghệ nhân. Nhào nặn nên một tác phẩm tuyệt đẹp hay một vật thể xấu xí tất cả đều nằm trong tay chúng ta

Cuộc sống là nguyên liệu thô, chúng ta là những nghệ nhân. Nhào nặn nên một tác phẩm tuyệt đẹp hay một vật thể xấu xí tất cả đều nằm trong tay chúng ta

Cuộc sống là nguyên liệu thô, chúng ta là những nghệ nhân. Nhào nặn nên một tác phẩm tuyệt đẹp hay một vật thể xấu xí tất cả đều nằm trong tay chúng ta

Cuộc sống là nguyên liệu thô, chúng ta là những nghệ nhân. Nhào nặn nên một tác phẩm tuyệt đẹp hay một vật thể xấu xí tất cả đều nằm trong tay chúng ta
Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa ... Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp
Bạn không được chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn được chọn cách mình sẽ sống... Bạn không được chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn được chọn cách mình sẽ sống
Cội rễ của học hành thì cay đắng, nhưng quả của nó thì ngọt ngào... Cội rễ của học hành thì cay đắng, nhưng quả của nó thì ngọt ngào
Khi bạn đã cố gắng thì việc đó dù có kết quả như thế nào cũng là công sức c... Khi bạn đã cố gắng thì việc đó dù có kết quả như thế nào cũng là công sức của bạn.
Vai trò quyết định sự thành công hay thất bại của quá trình học tập là vai ... Vai trò quyết định sự thành công hay thất bại của quá trình học tập là vai trò của người học, tuy vai trò của người dạy không phải không quan trọng...
Thời gian là thứ hiếm có nhất trong các loại tài sản. Và nếu không kiểm soá... Thời gian là thứ hiếm có nhất trong các loại tài sản. Và nếu không kiểm soát được nó, chúng ta sẽ không kiểm soát được gì cả...