Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, thất bại. Hãy dũng cảm mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua

Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, thất bại. Hãy dũng cảm mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua

luôn chứa đựng những thử thách, thất bại. Hãy mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua

Xem thêm:  Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau.