Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, của một người bạn còn có hơn những gì được nói ra.

Xem thêm:  Đừng từ bỏ – Câu truyện ý nghĩa về cây tre và dương sỉ