Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi.

Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi.

Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi.

Xem thêm:  Con trai coi quà tặng chỉ là xã giao. Con gái lại coi đó là dấu hiệu của tình cảm