Để sống được hàng ngày tất nhiên phải nhờ vào những giá trị tức thời.

Để sống được hàng ngày tất nhiên phải nhờ vào những giá trị tức thời.

Để sống được hàng ngày tất nhiên phải nhờ vào những tức thời.

Xem thêm:  6 bài học vô cùng giá trị bố mẹ học được từ các con