Điều làm nên giá trị người đàn ông không chỉ là khả năng có con mà là khả năng nuôi dạy chúng

Điều làm nên giá trị người đàn ông không chỉ là khả năng có con mà là khả năng nuôi dạy chúng

Điều làm nên người không chỉ là có con mà là nuôi dạy chúng

Xem thêm:  Tại sao người thông minh hạnh phúc hơn khi ít bạn?