Đừng bao giờ ném bùn vào người khác. Bạn có thể ném trượt nhưng chắc chắn tay bạn sẽ bị vấy bẩn

Đừng bao giờ ném bùn vào người khác. Bạn có thể ném trượt nhưng chắc chắn tay bạn sẽ bị vấy bẩn

Đừng bao giờ ném bùn vào người khác. Bạn có thể ném trượt nhưng chắc chắn tay bạn sẽ bị vấy bẩn

Từ khóa tìm kiếm:

  • đừng ném bùn vào người khác

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Thà khốn nạn công khai … Còn hơn giả nai thánh thiện.