Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

Never say all you know. And never believe all you hear.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Bạn hãy cười và cả thế gian sẽ cười với bạn, còn khóc bạn chỉ khóc trong cô đơn.