Đừng bao giờ thờ ơ với tin nhắn đến của người mà bạn yêu thương, có thể một ngày không xa bạn sẽ không còn được nhận tin nhắn đó nữa.

Đừng bao giờ thờ ơ với tin nhắn đến của người mà bạn yêu thương, có thể một ngày không xa bạn sẽ không còn được nhận tin nhắn đó nữa.

Đừng bao giờ với tin nhắn đến của người mà bạn , có thể một ngày không xa bạn sẽ không còn được nhận tin nhắn đó nữa.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Đánh mất yêu thương, thì ta còn lại gì?