Home / Status hay / Status hay về công việc / Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ, trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng.

Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ, trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng.

Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ, trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng.

Giữa có con sông gian khổ, trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng.

Xem thêm:  Không có áp lực, không có kim cương.

Check Also

Công việc đôi khi quá nhiều áp lực, áp lực không phải vì nó quá nhiều mà áp lực vì chính chúng ta không yêu thích công việc đó.

Công việc đôi khi quá nhiều áp lực, áp lực không phải vì nó quá nhiều mà áp lực vì chính chúng ta không yêu thích công việc đó.

Công việc đôi khi quá nhiều áp lực, áp lực không phải vì nó quá …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *