Hãy luôn cho mà không ghi nhớ và luôn nhận và không lãng quên

Hãy luôn cho mà không ghi nhớ và luôn nhận và không lãng quên

Hãy luôn cho mà không ghi nhớ và luôn nhận và không

Xem thêm:  Thà thắp lên một ngọn nến, hơn là nguyền rủa bóng đêm