Home / Status hay / Status hay về công việc / Hãy nhìn xuống để thấy rằng cuộc đời này ta còn may mắn hơn biết bao nhiêu người ngoài kia.

Hãy nhìn xuống để thấy rằng cuộc đời này ta còn may mắn hơn biết bao nhiêu người ngoài kia.

Hãy nhìn xuống để thấy rằng cuộc đời này ta còn may mắn hơn biết bao nhiêu người ngoài kia.

Hãy nhìn xuống để thấy rằng cuộc đời này ta còn may mắn hơn biết bao nhiêu người ngoài kia.

Xem thêm:  Không có áp lực, không có kim cương.

Check Also

Công việc áp lực mệt mỏi, lắm lúc chỉ muốn vứt bỏ tất cả để đi thật xa, đến nơi không ai biết mình là ai.

Công việc áp lực mệt mỏi, lắm lúc chỉ muốn vứt bỏ tất cả để đi thật xa, đến nơi không ai biết mình là ai.

Công việc áp lực mệt mỏi, lắm lúc chỉ muốn vứt bỏ tất cả để …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *