Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu

Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu

Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu

Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu
Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Điều gì phải thì cố làm cho kì được dù là điều phải nhỏ. Điều gì trái thì h... Điều gì phải thì cố làm cho kì được dù là điều phải nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ...
Thi đỗ không khó, nhưng mà học không phải chỉ là để thi đỗ. Học là để biết,... Thi đỗ không khó, nhưng mà học không phải chỉ là để thi đỗ. Học là để biết, để khám phá
Bầu trời thì có chân trời và tôi tin rằng cứ đi thì cuối cùng cũng sẽ có đi... Bầu trời thì có chân trời và tôi tin rằng cứ đi thì cuối cùng cũng sẽ có điểm dừng lại.
Sự ham muốn vô độ về tiền bạc sẽ dẫn con người đến chỗ sa đoạ tâm hồn... Sự ham muốn vô độ về tiền bạc sẽ dẫn con người đến chỗ sa đoạ tâm hồn
Sự kiên nhẫn đầy chua cay, nhưng kết quả thật êm dịu Sự kiên nhẫn đầy chua cay, nhưng kết quả thật êm dịu
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình... Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình