Kẻ ngu ngơ chờ cơ hội, người thông minh sáng tạo cơ hội

Kẻ ngu ngơ chờ cơ hội, người thông minh sáng tạo cơ hội

Kẻ ngu ngơ chờ , người cơ hội

Từ khóa tìm kiếm:

  • kẻ ngu chờ cơ hội người thông minh sáng tạo cơ hội
Xem thêm:  Hãy dừng việc theo đuổi đam mê và nắm bắt những cơ hội