Kẻ ngu ngơ chờ cơ hội, người thông minh sáng tạo cơ hội

Kẻ ngu ngơ chờ cơ hội, người thông minh sáng tạo cơ hội

Kẻ ngu ngơ chờ cơ hội, người thông minh sáng tạo cơ hội

Từ khóa tìm kiếm:

  • kẻ ngu chờ cơ hội người thông minh sáng tạo cơ hội
Xem thêm:  Đừng khoe khoang bản thân tăng ca hoàn thành nốt công việc, nó chỉ cho thấy năng lực làm việc yếu kém và khảng năng vạch kế hoạch tệ hại.