Home / Status hay / Status đểu và chất / Kẻ ngu thường tỏ ra nguy hiểm. Kẻ nguy hiểm thường tỏ ra ngu.

Kẻ ngu thường tỏ ra nguy hiểm. Kẻ nguy hiểm thường tỏ ra ngu.

Kẻ ngu thường tỏ ra nguy hiểm. Kẻ nguy hiểm thường tỏ ra ngu.

Kẻ ngu thường tỏ ra . Kẻ thường tỏ ra ngu.

Xem thêm:  Chưa đủ nhớ để gọi là yêu. Chưa đủ quên để thành xa lạ. Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã. Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia.

Check Also

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu. Chưa đủ quên để thành xa lạ. Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã. Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia.

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu. Chưa đủ quên để thành xa lạ. Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã. Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia.

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu. Chưa đủ quên để thành xa lạ. Anh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *