Khi có tình yêu, ai cũng thay đổi. Khi chết tình yêu, ai cũng thay lòng.

Khi có tình yêu, ai cũng thay đổi. Khi chết tình yêu, ai cũng thay lòng.

Khi có , ai cũng .
Khi chết tình yêu, ai cũng thay lòng.

Xem thêm:  Những sự thật bạn chưa biết về Donald Trump