Là phụ nữ đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian.

Là phụ nữ đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian.

đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo .

Xem thêm:  7 năm kiên nhẫn phục vụ vị khách thích mắng chửi, ngày ông qua đời cô gái sững sờ nhận ra sự thật