Home / Status hay / Status hay về tình yêu / Lời nói là để biểu đạt tình yêu, nhưng hành động là để chứng minh điều đó.

Lời nói là để biểu đạt tình yêu, nhưng hành động là để chứng minh điều đó.

Lời nói là để biểu đạt tình yêu, nhưng hành động là để chứng minh điều đó.

là để biểu đạt , nhưng là để chứng minh điều đó.

Xem thêm:  Hãy xứng đáng với tình yêu, và rồi tình yêu sẽ đến.

Check Also

Ai cũng có thể yêu bạn lúc mặt trời toả nắng nhưng bão tố mới là nơi tìm ra được người thực sự quan tâm bạn.

Ai cũng có thể yêu bạn lúc mặt trời toả nắng nhưng bão tố mới là nơi tìm ra được người thực sự quan tâm bạn.

Ai cũng có thể yêu bạn lúc mặt trời toả nắng nhưng bão tố mới …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *