Home / Status hay / Status hay về cuộc sống / Mọi người không chống lại bạn, họ chỉ vì lợi ích cá nhân của họ mà thôi.

Mọi người không chống lại bạn, họ chỉ vì lợi ích cá nhân của họ mà thôi.

Mọi người không chống lại bạn, họ chỉ vì lợi ích cá nhân của họ mà thôi.

Mọi người không chống lại bạn, họ chỉ vì của họ mà thôi.

Xem thêm:  Giáo dục thay đổi số phận của cá nhân, thậm chí số phận của một dân tộc

Check Also

Bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm. Bạn không cần phải thấy hết các bậc thang mà chỉ cần đi bước đầu tiên với một niềm tin.

Bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm. Bạn không cần phải thấy hết các bậc thang mà chỉ cần đi bước đầu tiên với một niềm tin.

Bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm. Bạn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *