Một người bạn là người vẫn tin tưởng bạn khi bạn chẳng còn tự tin nữa.

Một người bạn là người vẫn tin tưởng bạn khi bạn chẳng còn tự tin nữa.

Một người bạn là người vẫn tin tưởng bạn khi bạn chẳng còn tự tin nữa.

Xem thêm:  Một người bạn tốt sẽ nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên, lau đi giọt nước mắt thứ hai và ngăn lại giọt nước mắt thứ ba.