Muốn đổi thói quen, phải thay hành động.

Muốn đổi thói quen, phải thay hành động.

Muốn đổi , phải thay .

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Trong tất cả các loại rủi ro – rủi ro nguy hiểm nhất là không dành thời gian trong đời để làm những điều mình muốn, mà cứ đánh cược rằng sau này bản thân dư sức có thể thực hiện nó.