Nếu bạn cực kì cuồng si ai đó, đơn giản vì bạn không xứng với người ta.

Nếu bạn cực kì cuồng si ai đó, đơn giản vì bạn không xứng với người ta.

Nếu bạn cực kì cuồng si ai đó, vì bạn không xứng với người ta.

Xem thêm:  Đừng quá tin vào những lời hứa, vì không phải ai hứa mà họ cũng sẽ làm.