Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất

Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất

Người nhất là người đem đến cho nhiều người nhất

Xem thêm:  Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm…