Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất

Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất

Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất

Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất
Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Thà thắp lên một ngọn lửa nhỏ còn hơn chỉ ngồi than phiền bóng tối... Thà thắp lên một ngọn lửa nhỏ còn hơn chỉ ngồi than phiền bóng tối
Điều gì phải thì cố làm cho kì được dù là điều phải nhỏ. Điều gì trái thì h... Điều gì phải thì cố làm cho kì được dù là điều phải nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ...
Muốn đi nhanh hãy đi một mình muốn đi xa hãy đi cùng nhau Muốn đi nhanh hãy đi một mình muốn đi xa hãy đi cùng nhau
Trong rừng có nhiêu lối đi. Và tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người... Trong rừng có nhiêu lối đi. Và tôi chọn lối đi chưa có dấu chân người
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình... Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình
Vai trò quyết định sự thành công hay thất bại của quá trình học tập là vai ... Vai trò quyết định sự thành công hay thất bại của quá trình học tập là vai trò của người học, tuy vai trò của người dạy không phải không quan trọng...