Người nào không biết ngày mai mình sẽ làm gì, thì người đó là kẻ khốn khổ

Người nào không biết ngày mai mình sẽ làm gì, thì người đó là kẻ khốn khổ

Người nào không biết ngày mai mình sẽ làm gì, thì người đó là kẻ khốn khổ

Đánh giá bài viết