Người ta không biết trọng cái thực lực mà muốn trông cậy vào cái vận may thì chí khí cũng đã kém rồi, huống chi cái vận may không mấy khi được gặp

Người ta không biết trọng cái thực lực mà muốn trông cậy vào cái vận may thì chí khí cũng đã kém rồi, huống chi cái vận may không mấy khi được gặp

Người ta không biết trọng cái thực lực mà muốn trông cậy vào cái thì chí khí cũng đã kém rồi, huống chi cái không mấy khi được gặp

Xem thêm:  Quy luật hoa sen: Đọc và ngẫm, bất cứ ai cũng sẽ tìm thấy lợi ích cho chính mình!