Như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần

Như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần

Như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần

Như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần
Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Sai lầm lớn nhất của đời người là tự đánh mất chính mình... Sai lầm lớn nhất của đời người là tự đánh mất chính mình
Lời vu khống giống như vết dầu loang; người ta cố bôi xoá nó nhưng dấu vết ...  Lời vu khống giống như vết dầu loang; người ta cố bôi xoá nó nhưng dấu vết vẫn còn.
Bầu trời thì có chân trời và tôi tin rằng cứ đi thì cuối cùng cũng sẽ có đi... Bầu trời thì có chân trời và tôi tin rằng cứ đi thì cuối cùng cũng sẽ có điểm dừng lại.
Để sống được hàng ngày tất nhiên phải nhờ vào những giá trị tức thời.... Để sống được hàng ngày tất nhiên phải nhờ vào những giá trị tức thời.
Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính... Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính mình
Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn... Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn