Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm, và rời bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm

Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm, và rời bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm

Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm, và rời bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm

Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm, và rời bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm
Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống... Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống
Nói về điều xấu xa của ta đó là thầy của ta, nói về điều tốt của ta đó là k... Nói về điều xấu xa của ta đó là thầy của ta, nói về điều tốt của ta đó là kẻ thù của ta vậy
Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn, cũng không phải tất c... Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn, cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù của ta...
Hãy nói về bạn anh đi, tôi sẽ nói anh là người thế nào Hãy nói về bạn anh đi, tôi sẽ nói anh là người thế nào