Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình

Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình

Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình

Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình
5 (100%) 1 đánh giá

Có thể bạn quan tâm

Tuổi trẻ không phải là cái cớ của sự thờ ơ Tuổi trẻ không phải là cái cớ của sự thờ ơ
Như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần... Như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần
Chìa khóa nhiệm mầu bước vào đời là lòng kiên nhẫn Chìa khóa nhiệm mầu bước vào đời là lòng kiên nhẫn
Người chê mình mà chê phải, ấy là thầy của mình; người khen mình mà khen đú... Người chê mình mà chê phải, ấy là thầy của mình; người khen mình mà khen đúng, ấy là bạn của mình. Còn người nào nịnh bợ mình ấy là kẻ thù làm hại mìn...
Cội rễ của học hành thì cay đắng, nhưng quả của nó thì ngọt ngào... Cội rễ của học hành thì cay đắng, nhưng quả của nó thì ngọt ngào
Sai lầm lớn nhất mà bạn mắc phải trong cuộc sống là luôn sợ sai lầm... Sai lầm lớn nhất mà bạn mắc phải trong cuộc sống là luôn sợ sai lầm