Thà khốn nạn công khai … Còn hơn giả nai thánh thiện.

Thà khốn nạn công khai … Còn hơn giả nai thánh thiện.

Thà khốn nạn công khai … Còn hơn giả nai thánh thiện.

Từ khóa tìm kiếm:

  • quieth1i
Xem thêm:  Nhất cận thị, nhì cận giang, muốn giàu sang thì…cận sếp.