Thà thắp lên một ngọn lửa nhỏ còn hơn chỉ ngồi than phiền bóng tối

Thà thắp lên một ngọn lửa nhỏ còn hơn chỉ ngồi than phiền bóng tối

Thà thắp lên một ngọn lửa nhỏ còn hơn chỉ ngồi than phiền bóng tối

Xem thêm:  Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn