Thà thắp lên một ngọn lửa nhỏ còn hơn chỉ ngồi than phiền bóng tối

Thà thắp lên một ngọn lửa nhỏ còn hơn chỉ ngồi than phiền bóng tối

Thà thắp lên một ngọn lửa nhỏ còn hơn chỉ ngồi than phiền bóng tối

Xem thêm:  Hãy giữ khuôn mặt bạn luôn hướng về ánh mặt trời, và bóng tối sẽ ngả phía sau bạn.