Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì trong .

Xem thêm:  Những phụ nữ mà đàn ông không giám gần