Tình cảm là thứ duy nhất không phải là cứ cố gắng là sẽ đạt được.

Tình cảm là thứ duy nhất không phải là cứ cố gắng là sẽ đạt được.

là thứ duy nhất không phải là cứ cố gắng là sẽ đạt được.

Xem thêm:  Tình yêu cho đi không mong nhận lại