Tình cảm là thứ duy nhất không phải là cứ cố gắng là sẽ đạt được.

Tình cảm là thứ duy nhất không phải là cứ cố gắng là sẽ đạt được.

Tình cảm là thứ duy nhất không phải là cứ cố gắng là sẽ đạt được.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Tình yêu là bất tử, chỉ có người yêu là thay đổi.