Tình yêu không bắt nguồn từ tiền bạc, nhưng tiền bạc nuôi dưỡng tình yêu.

Tình yêu không bắt nguồn từ tiền bạc, nhưng tiền bạc nuôi dưỡng tình yêu.

không bắt nguồn từ , nhưng nuôi dưỡng tình yêu.

Xem thêm:  Tại sao trẻ em Mỹ đều rất tự tin?