Tình yêu là bất tử, chỉ có người yêu là thay đổi.

Tình yêu là bất tử, chỉ có người yêu là thay đổi.

là bất tử, chỉ có người yêu là .

Xem thêm:  Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.