Trên con đường trưởng thành của mình, mỗi người cần phải học cách chấp nhận người khác và chấp nhận bản thân như vốn có

Trên con đường trưởng thành của mình, mỗi người cần phải học cách chấp nhận người khác và chấp nhận bản thân như vốn có

Trên con đường của mình, mỗi người cần phải học cách chấp nhận người khác và chấp nhận như vốn có

Xem thêm:  8 điều người thành công vẫn làm để khích lệ bản thân mỗi ngày