Trên con đường trưởng thành của mình, mỗi người cần phải học cách chấp nhận người khác và chấp nhận bản thân như vốn có

Trên con đường trưởng thành của mình, mỗi người cần phải học cách chấp nhận người khác và chấp nhận bản thân như vốn có

Trên con đường trưởng thành của mình, mỗi người cần phải học cách chấp nhận người khác và chấp nhận bản thân như vốn có

Trên con đường trưởng thành của mình, mỗi người cần phải học cách chấp nhận người khác và chấp nhận bản thân như vốn có
Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được... Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình
Khi theo dõi bầu trời, chớ để mất hút mặt đất Khi theo dõi bầu trời, chớ để mất hút mặt đất
Thói quen ban đầu là mạng nhện, sau sẽ là dây cáp. Thói quen ban đầu là mạng nhện, sau sẽ là dây cáp.
Khi bạn thất bại đó chính là bài học quí giá nhất để bản thân tiếp tục vươn... Khi bạn thất bại đó chính là bài học quí giá nhất để bản thân tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
Vai trò quyết định sự thành công hay thất bại của quá trình học tập là vai ... Vai trò quyết định sự thành công hay thất bại của quá trình học tập là vai trò của người học, tuy vai trò của người dạy không phải không quan trọng...
Khi bạn quả tin cậy hoặc sùng bái một ai, chắc chắn bạn không bao giờ đề ph... Khi bạn quả tin cậy hoặc sùng bái một ai, chắc chắn bạn không bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi bạn chết vì niềm tin ngây thơ của mình....