Trên đời có 3 loại người, một loại biết đếm và một loại không biết đếm.

Trên đời có 3 loại người, một loại biết đếm và một loại không biết đếm.

Trên đời có 3 loại người, một loại biết đếm và một loại không biết đếm.

Xem thêm:  Đừng quá tin vào những lời hứa, vì không phải ai hứa mà họ cũng sẽ làm.