Trong tất cả các loại rủi ro – rủi ro nguy hiểm nhất là không dành thời gian trong đời để làm những điều mình muốn, mà cứ đánh cược rằng sau này bản thân dư sức có thể thực hiện nó.

Trong tất cả các loại rủi ro – rủi ro nguy hiểm nhất là không dành thời gian trong đời để làm những điều mình muốn, mà cứ đánh cược rằng sau này bản thân dư sức có thể thực hiện nó.

Trong tất cả các loại nhất là không dành trong đời để làm những điều mình muốn, mà cứ đánh cược rằng sau này dư sức có thể thực hiện nó.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Bài học giúp bạn không bao giờ biến mình thành kẻ ngốc nghếch