Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra, nhưng ai cũng tự cảm nhận được

Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra, nhưng ai cũng tự cảm nhận được

Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra, nhưng ai cũng tự cảm nhận được

Xem thêm:  Leo núi không phải để cho thế giới thấy bạn, mà để bạn có thể nhìn thấy thế giới.